مناقصه عملیات تعمیراتی : عملیات تعمرات شبکه توزیع شهری و گاز استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۶۲/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۰۶۷۳۳
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات تعمیراتی : عملیات تعمرات شبکه توزیع شهری و انشعاب گازی و حفاری به روش تامین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توام PC در سطح گازرسانی منطقه یک شیراز با برآورد ۲,۹۳۰,۷۹۴,۹۷۴
شرایط : دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضما نت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز یا واریز و جه نقد به حساب ۷۸۴۶۳۳۰۰۵۸ بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ساعت ۸ لی ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۴۵
آدرس خرید اسناد : بولوار استقلال نبش خیابان باغ فیض طبقه دوم دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واحد حراست شرکت
- تلفن ۰۷۱۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن