مناقصه ساخت هشت واحد منازل سازمانی گمرکات استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گمرکات استان کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۰۶۷۷۲
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه ساخت هشت واحد منازل سازمانی با برآورد ۱۳,۲۷۲,۷۵۲,۱۲۱
شرایط : حداقل رتبه ۵ ابنیه -
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۳۷۰۵۰۰۵ نزدبانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا ۲۱۱۱۰۰۱۵۰۲۰۰۴ نزدبانک ملی شعبه کرمانشاه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : اداره کل گمرکات استان کرمانشاه امور پیمان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل گمرکات استان کرمانشاه
۰۸۳۳۸۲۳۲۷۹۷ تلفن ۰۸۳۳۸۲۳۳۹۱۱ فکس
- ایمیل www.irica.gov.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن