سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع شهید ستاری

شماره آگهی ۹۳۳۵/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۱۳۶۷
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : ساخت ۲۰ دستگاه منیپلیتور با گریپر (بالانسر) را پس از شناسایی پیمانکار واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه و عقد قرارداد واگذار نماید
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : انتهای بزرگراه شهید بابایی به سمت شرق جاده اختصاصی پارچین
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۳۵۷۶۴۰۴۰-۳۵۷۶۴۱۳۳ -
- -
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ساخت 20 دستگاه منیپلیتور با گریپر (بالانسر) را پس صنایع شهید ستاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )