سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

شماره آگهی ۲۰۰۹۵۱۰۶۳۰۰۰۰۲۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۱۸۸۴
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه پیمانکار مقیم عملیات ساختمانی و تاسیساتی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ساعت ۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : مدیریت ساختمان و تاسیسات
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دومرحله ای - نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن