سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۱۸۲۶۵
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۵-۳۹ : خرید ۶۲۰۰۰ متر انواع کابل خودنگهدار با تضمین: ۴۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۵ : خرید ۳۳۵۰۰ متر سیم آلومنیوم روکشدار ۷۰ و ۱۲۰ مغز فولادی با تضمین: ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۰۱۰۷۵۰۰۶۶۷۰۰۶ نزد بانک متلی مرکزی ایان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ الی ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ پاکات الف و ب ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ پاکات ج
آدرس خرید اسناد : سنندج بلوار جانبازان سایت اداری
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان واقع در سنندج بلوار جانبازان سایت اداری
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۱۰ داخلی ۲۰۵۴-۲۰۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.com وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن