سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شیلات لرستان

شماره آگهی ۰۳-۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۱۸۲۲۲
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی بند انحرافی ّ، سیستم انتقال آب و حوضچه ترسیب اولیه پروش ماهیان سرد آبی سپید دشت با برآورد ۷۴,۰۵۴,۰۴۱,۶۳۵
شرایط : رتبه ۴ آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : انهای خیابان رازی جنب اداره کل تعاو کار و رفاه اجتماعی لرستان
۰۶۶۳۳۲۲۹۵۱۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن