سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۱۸۱۳۱
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه توسعه و تکمیل ستون و سقف پارکینگ های دانشگاه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپرده شماره ۰۲۱۶۲۳۶۵۵۴۰۰۱ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپرده شماره ۰۲۱۶۲۳۶۵۵۴۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه کمیسیون
۰۳۱۴۲۲۹۲۰۲۰-۰۳۱۴۲۲۹۲۱۳۱-۴۲۲۹۱۰۰۷ تلفن ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۱۶-۰۳۱۴۲۲۹۱۱۰۷ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : فرهیختگان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن