سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شماره آگهی ۳۲/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۱۹۲۱۶
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی ایجاد ایستگاههای نمونه برداری غیرفعال passive sampler و ارائه نتایج جهت پایش هوا با برآورد ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۸۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بوشهر ـ عسلویه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ساختمان همایشهای خلیج فارس دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۰-۲ ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۵
- http://www.pseez.ir
توضیحات : نوبت اول
منابع : رویش ملت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی ایجاد ایستگاههای نمونه برداری غیرفعال passive sampler منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )