سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهری استان سمنان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۰۵۸۵
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : نصب الکتروپمپ های شناور و تجهیز چاه مناطق سمنان - مهدیشهر - شهمیرزاد - سرخه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۳۶۴۴۱۰/۱۵ نزد بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ لغایت ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سمنان بلوار بسیج روبروی ساتانداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان دفتر امور حقوقی تحصیل و تملک اراضی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
۰۲۳۳۳۴۴۹۱۱۷-۲۰ داخلی ۲۱۲ -
- -
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نصب الکتروپمپ های شناور و تجهیز چاه مناطق سمنان آب و فاضلاب شهری استان سمنان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )