سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۰۶۳۹
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران جهت عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر فراشبند با برآورد ۴,۱۵۸,۹۲۰,۵۰۶
شرایط : حدقال رتبه ۵ در رشته کاووش های زمینی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات ارزیابی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ پاکات مناقصه ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
آدرس خرید اسناد : خیابان قدوسی غربی نبش خیا بان سبحان شرکت آبفا استان فارس طبقه ۲ امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : خیابان قدوسی غربی نبش خیا بان سبحان شرکت آبفا استان فارس طبقه ۲ امور قراردادها
- -
- http://www.abfa-fars.ir
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران جهت عملیات حفر یک حلقه آب و فاضلاب استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )