سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمانشاه

شماره آگهی ۳۲/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۰۹۰۳
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : رفع حوادث شبکه توزیع انشعابات آب و خطوط انتقال آب و مراقبت و بهره برداری از تاسیسات چاه ها و مخازن با برآورد ۳,۰۶۱,۷۴۷,۱۲۰
شرایط : نامه اعلام آمادگی ـ آخرین آگهی تغییرات ـ آگهی روزنامه رسمی ـ اساسنامه شرکت ـ ارائه اطلاعات در مورد انجام کارهای مشابه ـ ارائه تاییدیه یا رضایت نامه از شرکت های طرف قرارداد ـ اخذ گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعیـ ربته بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور به همراه تاییدیه ثبت نام سامانه ساجار ـ رتبه ۵ در رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱۴۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب جاری ۱۸۵۵۰۹۴۳۱۹ بانک تجارت شعبه چهارراه ارشاد کرمانشاه و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ده روز پس از مهلت فروش اسناد
آدرس خرید اسناد : بلوار شهید مصطفی امامی نرسیده به چهارراه گلستان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۳۸۲۵۴۹۳۰ -
- http://www.abfaksh.ir
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه رفع حوادث شبکه توزیع انشعابات آب و خطوط انتقال آب و فاضلاب استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )