سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۰۹۷۸
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در سطح روستاهای شمیل و سرخنگی واقع در شهرستان بندرعباس: احداث جاده دسترسی بین قطعات -- طول زهکشی درجه ۳ و ۴ -- حذف درخت با برآورد ۱۹,۳۷۹,۲۰۸,۳۳۰
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی جهاد کشاورزی استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )