سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمانشاه

شماره آگهی ۱-۲۴/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۲۸۹
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : عملیات اجرائی و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب بطول ۳۰ (سی) کیلومتر با لوله PvC به اقطار ۲۰۰ الی ۷۰۰ میلیمتر با برآورد ۷۶,۵۹۹,۵۴۴,۸۲۹
شرایط : فیش واریزی ۲۰۰.۰۰۰ ریال ـ تصویر آخرین رتبه بندی شرکت ـ آخرین رتبه بندی سازمان و برنامه ریزی ـ حداقل رتبه ۵ و یا بالاتر در رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۹۶۷۷۸۸۴۱ بانک ملت شعب مشتاق اصفهان ـ کد شعبه ۹۲۵۱۰ بنام شرکت مهندسین مشاور طرح و تصویر آخرین رتبه بندی شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ده روز کاری پس از چاپ نوبت دوم انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بلوار شهید مصطفی امامی نرسیده به چهارراه گلستان ـ شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۱۳۲۶۵۹۰۴۰ -
- http://www.abfaksh.ir
توضیحات : تجدید- نوبت دوم
منابع : اقتصاد پویا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرائی و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری آب و فاضلاب استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )