مناقصه ارزیابی کیفی ایجاد ایستگاههای نمونه برداری غیرفعال passive sampler منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شماره آگهی ۳۲/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۲۱۸۵
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ایجاد ایستگاههای نمونه برداری غیرفعال passive sampler و ارائه نتایج جهت پایش هوا با برآورد ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۸۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بوشهر ـ عسلویه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ساختمان همایشهای خلیج فارس دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۰-۲ تلفن ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۵ فکس
- ایمیل http://www.pseez.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : رویش ملت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن