مناقصه خرید ارزیابی کیفی : 40-90-9342400699/p08: تلمبه روانکار مولدهای 11 پالایش نفت آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۹۵/l/۶۰ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۲۱۴۳
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ارزیابی کیفی : ۴۰-۹۰-۹۳۴۲۴۰۰۶۹۹/p۰۸: تلمبه روانکار مولدهای ۱۱ و ۱۲ با تضمین ۹۰ میلیون ریال --- ۴۰-۹۰-۹۳۴۱۸۰۰۰۴۸/p۰۶: جرثقیل ۳۰۰ تن با تضمین ۱ میلیارد ریال --- ۴۰-۹۰-۹۴۴۳۵۰۰۳۱۱/p۰۷ : کولرهای اسپیلت با تضمین ۲۵۰ میلیون ریال --- ۴۰-۹۰-۹۵۴۲۴۰۰۸۲۸/s۰۴ : بازوی بارگیری با تضمین ۲۵۰ میلیون ریال --- ۰۱-۹۰-۹۴۳۱۱۱۱/p۰۶ : volth servo motor با تضمین ۲۰۰ میلیون ریال --- ۴۸-۹۰-۹۵۱۱۴۵۳/p۰۹: سنسور با تضمین ۷۶.۴۰۰.۲۸۰ ریال --- ۰۱-۹۰-۹۵۴۲۰۰۱/f: ماده شیمیایی استاتیک با تضمین ۱۲۵ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از انتشار نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز پس از آخرین مهلت دریافت
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : آبادان ساختمان مرکزی سالن جلسات کمیسیون
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دومرحله ای
منابع : اعتماد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن