مناقصه پیگیری و وصول مطالبات منطقه دو شهر بوشهر و آب و فاضلاب استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

شماره آگهی ۱۵/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۲۵۹
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه پیگیری و وصول مطالبات منطقه دو شهر بوشهر و عالیشهر با برآورد ۴,۳۵۶,۷۴۹,۳۳۲
شرایط : گواهی صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی خدمات عمومی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر به حساب شبا شماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر / سپرده شركت در مناقصه ۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک : بوشهر ـ دبیرخانه شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - تجدید
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن