مناقصه ارزیابی کیفی : 7/95/38- توسعه و تجهیز ایستگاه قزوین راه آهن شمالغرب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن شمالغرب

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۲۵۳
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی : ۷/۹۵/۳۸- توسعه و تجهیز ایستگاه قزوین با برآورد ۵.۸۶۴.۶۲۴.۱۸۶ ریال --- ۸/۹۵/۳۸ : توسعه و تجهیز ایستگاه تاکستان با برآورد ۴.۳۳۳.۶۹۵.۴۹۲ ریال
شرایط : حداقل رتبه ۵ ابنیه یا راه و باند از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۰۶۴۰۰۴۰۰۵۷۴۷ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ کل قرارداد
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : زنجان ادراه کل راه آهن منطقه شمالغرب ادراه کل راه آهن منطقه شمالغرب امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه امور اداری
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن