مناقصه انجام خدمات اداره گاز شهرستان رامیان گاز استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان گلستان

شماره آگهی ۴۴۳۳/۱۳۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۲۲۱۶
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات اداره گاز شهرستان رامیان با برآورد ۸,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۴۶۳۴۶۰۲۰۰۱ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی از موسسات اعتباری غیر بانکی با مجوز بانک مرکزی یا ضمانتنامه صادره از موسسا بیمه گر داریا مجوز یا اوراق مشارکت یا وجه نقد یا ضمانتنامه صادره از صندوقهای ضمانت دولتی
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ظرف ۷ روز پس از اتمام مهلت آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته از آخرین مهلت تحویل اسناد به مدت ۳ روز از تاریخ دعوتنامه
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵
آدرس خرید اسناد : میدان بسیج سایت ادرای
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی
۰۱۷۳۲۴۸۰۳۶۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-golestan.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : عصر رسانه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن