مناقصه خرید یکدستگاه فیدر سیار خط 230 کیلوولت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

شماره آگهی ۱۳/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۲۳۱۴
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید یکدستگاه فیدر سیار خط ۲۳۰ کیلوولت
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۵۰۹۲۶۷۰۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه دانش زاهدان / سپرده شركت در مناقصه ۵۵۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب ۲۱۷۵۰۹۲۶۵۹۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه دانش زاهدان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ الی ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ساعت ۳ بعد از ظهر
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه زاهدان خ دانشگاه حدفاصل دانشگاه ۳۷ و ۳۹
۰۵۴۳۱۱۳۷۰۵۷ تلفن ۰۵۴۳۳۴۴۵۷۶۴ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن