مناقصه ارزیابی کیفی تهیه مصالح و عملیات اجرایی تکمیل ساختمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شماره آگهی ۳۶/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۲۳۰۴
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تهیه مصالح و عملیات اجرایی تکمیل ساختمان رستوران و محوطه کمپ اداری پارس ۳ با برآورد ۱۴,۲۵۸,۳۱۶,۶۳۹
شرایط : گواهینامه صلاحیت یا حداقل پایه ۵ در رشته ساختمان و حداقل پایه ۵ در رشته تاسیسات به صورت توامان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه کمیسیون مناقصات
آدرس ارسال مدارک : استان بوشهر عسلویه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ساختمان همایشهای خلیج فارس دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۰-۲ تلفن ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۵ فکس
- ایمیل www.pseez.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن