مناقصه امور نظافت قسمت مهندسی و تعمیرات واقع در فرودگاه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - هما
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - هما

شماره آگهی ۶۶۲۰۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۲۲۸۱
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه امور نظافت قسمت مهندسی و تعمیرات واقع در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران و محوطه های مربوطه به ترتیب به مساحت تقریبی ۲۰۵ر۹۱ مترمربع فضای مسقف و ۹۸۵ر۹۸ مترمربع فضای باز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۷۰۵۹۸۹۰۰۶ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ سا عت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : تهران فرودگاه مهرآباد ادارات مرکزی هما ساختمان پشتیبانی واحد امور پیمان و رسیدگی پشتیبانی اتاق ۳۰۱
آدرس ارسال مدارک : تهران فرودگاه مهرآباد ادارات مرکزی هما ساختمان پشتیبانی واحد امور پیمان و رسیدگی پشتیبانی اتاق ۳۰۱
۰۲۱۴۶۶۲۴۴۳۰-۴۶۶۲۴۱۴۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن