مناقصه انجام خدمات اداره گاز شهرستان مینودشت گاز استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان گلستان

شماره آگهی ۴۴۰۵/۱۳۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۲۴۱۶
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات اداره گاز شهرستان مینودشت با برآورد ۹,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۴۶۳۴۶۰۲۰۰۱ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۴۶۳۴۷۵۳۰۰۵ سیبا بانک ملی شعه مرکزی گرگان و یا به صورت ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره شده از سوی موسات اعتباری غیربانکی
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از اتمام مهلت آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته از آخرین مهلت تحویل اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
آدرس خرید اسناد : میدان بسیج سایت اداری شرکت گاز استان گلستان
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۷۳۲۴۸۰۳۷۲-۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-golestan.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن