سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۲۳۷۲
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت اسقرار یک واحد آزمایشگاه محلی در کارگاه سازه کنترلی بین چاه نیمه شماره ۱ و ۳ منطقه سیستان
شرایط : دارای صلاحیت حداقل در پایه سه رشته ژئوتکنیک صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای ظرفیت ریالی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۵۰۸۲۶۰۷۰۰۸ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۷ روز کاری
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : زاهدان - نبش دانگشاه ۳۹ - شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان - دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
توضیحات : نوبت اول
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت اسقرار یک واحد آزمایشگاه آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )