آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

مناقصه اصلاحیه : 9525: خرید، راهبری، تعمیرات و نصب سامانه های کلرزن ...

اصلاحیه : 9525: خرید، راهبری، تعمیرات و نصب سامانه های کلرزن گازی به تعداد 148 سامانه با تضمین 148.455.000 ریال --- 9524: نمونه برداری از آب آشامیدنی روستاهای شهرستان های تحت قرارداد و تحویر در آزمایشگاه به تعداد 16500 نمونه با تضمین 175.950.000 ریال

تاریخ انتشار در وب سایت : 1395/10/22

مهلت خرید اسناد : 1395/10/25

مهلت ارسال مدارک : 1395/11/11 ساعت 14

تاریخ بازگشائی پاکات : 1395/11/12 ساعت 9:30

میزان سپرده : به صورت ضمانتنامه بانیک و یا به حساب جاری سیبا 2175211799007 بانک ملی مرکزی مشهد

مدارک مورد نیاز : گواهینامه صلاحیت ایمنی و صلاحیت در رسته تعمیرات، نگهداری و تاسیسات از وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی

استان برگزاری : خراسان رضوی

تلفن : 05137657194 داخلی 112

سایت اینترنتی : http://www.setadiran.ir

توضیحات : یک مرحله ای- اصلاحیه

رسانه منتشر کننده : خراسان - مشهد

كد آرياتندر : 951022439

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
اصلاحیه : 9525: خرید، راهبری، تعمیرات و نصب سامانه های