سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۲۴۳۹
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : اصلاحیه : ۹۵۲۵: خرید، راهبری، تعمیرات و نصب سامانه های کلرزن گازی به تعداد ۱۴۸ سامانه با تضمین ۱۴۸.۴۵۵.۰۰۰ ریال --- ۹۵۲۴: نمونه برداری از آب آشامیدنی روستاهای شهرستان های تحت قرارداد و تحویر در آزمایشگاه به تعداد ۱۶۵۰۰ نمونه با تضمین ۱۷۵.۹۵۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت ایمنی و صلاحیت در رسته تعمیرات، نگهداری و تاسیسات از وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانیک و یا به حساب جاری سیبا ۲۱۷۵۲۱۱۷۹۹۰۰۷ بانک ملی مرکزی مشهد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ساعت ۹:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۷۶۵۷۱۹۴ داخلی ۱۱۲ -
- http://www.setadiran.ir
توضیحات : یک مرحله ای- اصلاحیه
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه : 9525: خرید، راهبری، تعمیرات و نصب سامانه آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )