مناقصه internal inspection services on sub sea oil and gas iranian offshore oil company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه iranian offshore oil company

شماره آگهی ۰۴۴/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۶۶۷۶
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه internal inspection services on sub sea oil and gas pipelines es in persian gulf by intelligent pigging for ۱۲ month
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
+۹۸-۲۱۲۲۶۶۴۲۳۴ تلفن +۹۸-۲۱۲۲۶۶۴۲۳۴ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن