مناقصه ارزیابی کیفی : 38-90-7950400015/G20- LINE PIPE 7 پالایش نفت آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۵۹/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۲۶۱۷۱۳
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی : ۳۸-۹۰-۷۹۵۰۴۰۰۰۱۵/G۲۰- LINE PIPE ۷ عدد با ضمانتنامه ۴۷.۰۷۵.۰۰۰ ریال --- ۳۸-۹۰-۷۹۵۳۰۰۰۰۰۶/G۲۰- LINE PIPE ۴ عدد با ضمانتنامه ۱۲۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۸-۹۰-۹۴۲۲۳۰۰۳۱/G۱۴ - MILD STEEL PLATE با ضمانتنامه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۱۳۴۰۰۳۰۳/G۱۴- دستگاه خم نبشی و ناودانی با ضمانتنامه ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۳۳۲۸۰۰۴۰۸/G۱۵- سیستم فراخوان ۱۱ عدد با ضمانتنامه ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۱-۹۰-۹۴۳۲۳۶۷/G۱۹- HEAT SHRINK INSULATION ۶ عدد با ضمانتنامه ۳۶۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت وم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز پس از آ خرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم-- جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به عکس آگهی مراجعه نمائید
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن