سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه منابع انرژی توان

شماره آگهی ۰۱-۱۱-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۰۳۷۳
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه امور نظافت و خدمات اداری مورد نیاز خود
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۲۶۵/۴۷ بانک سپه / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه معتبر و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : پنج روز کاری از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران خیابان پاسداران میدان نو بنیاد شرکت توسعه منابع انرژی توان معاونت بازرگانی مدیریت خرید داخلی
آدرس ارسال مدارک : تهران خیابان پاسداران میدان نو بنیاد شرکت توسعه منابع انرژی توان معاونت بازرگانی مدیریت خرید داخلی
۰۲۱۲۲۵۸۲۴۲۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : صبح اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن