سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه لرستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۰۳۱۵۰
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری اداره امور انبار نفت خرم آباد
شرایط : دارای صلاحیت کار و ایمنی معتبر از اداره کار تعاون و رفاه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جام بانک ملت به شماره ۹۲۰۰۰۳۵۱/۸۸ با کد شناسه ۳۵۱۶۱ به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : خرم آباد خیابان شریعتی ( جنب اداره پست)
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۶۳۳۳۳۵۸۵۰-۳۳۱۹۵۹۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای -
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن