مناقصه روکش آسفالت گرم راههای روستایی شهرستان ایلام با برآورد راه و شهرسازی استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان ایلام

شماره آگهی ۲۳-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۰۳۲۵۳
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه روکش آسفالت گرم راههای روستایی شهرستان ایلام با برآورد ۲۹.۸۷۲.۹۷۱.۳۱۶ ریال و تضمین ۱.۴۹۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----روکش آسفالت گرم راههای روستایی شهرستان چرداول با برآورد ۱۹.۵۷۰.۳۶۸.۲۹۳ ریال و تضمین ۹۷۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- روکش آسفالت گرم راههای روستایی شهرستان زرین آباد با برآورد ۹.۸۳۰.۰۷۲.۸۹۰ ریال و تضمین ۴۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- روکش آسفالت گرم راههای روستایی شهرستان ایوان با برآورد ۹.۰۸۴.۵۷۱.۷۱۸ ریال و تضمین ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- روکش آسفالت گرم راههای روستایی شهرستان سیروان با برآورد ۲۰.۸۷۱.۸۳۷.۶۱۷ ریال و تضمین ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- روکش آسفالت گرم راههای روستایی شهرستان ملکشاهی با برآورد ۳.۶۱۰.۶۷۹.۳۸۵ ریال و تضمین ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- روکش آسفالت گرم راههای روستایی بخش هلیلان با برآورد ۱۶.۲۵۰.۳۶۱.۴۵۸ ریال و تضمین ۸۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رشته راه و ترابری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ لغایت ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن