سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناطق نفتخیز جنوب اهواز

شماره آگهی ۰۰۵۵/۹۵
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۰۴۴۳۴۰
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه ۹۵/۰۰۵۵ احداث گنجینه تااریخی صنعت نفت موزه چاه شماره یک
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۱۱-۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۱۱-۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۱۱-۰۳
آدرس خرید اسناد : مسجدسليمان - خيابان شهيد چمران - شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجدسليمان - ساختمان مرکزی ۱ – طبقه اول- اتاق ب۲۰ -امور حقوقی وقراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۴۳۲۲۴۰۰۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۱۱-۰۳ ---- تاريخ ثبت شده در قسمت ((تاريخ درج آگهی در روزنامه )) زمان انتشار آگهی نوبت دوم می باشد. لذا مقتضی است شرکتها جهت اعلام آمادگی ودريافت فرمهای استعلام ارزيابی و ساير مدارک مرتبط حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از تاريخ فوق الذکر(انتشار آگهی نوبت دوم) بصورت حضوری مراجعه نمايند. مهلت دريافت اسناد مناقصه٫ارسال پيشنهادات مالی ٫تاريخ واقعی اعتبار پيشنهاد و بازگشايی پاکات پس از تصويب ارزيابی شرکتها توسط کميسيون مناقصات تعيين می گردد لذا تاريخهای مذکور تقريبی وغير واقعی بوده و زمان دقيق آنها در اسناد مناقصه که تحويل مناقصه گران (شرکتها يا متقاضيان واجدشرايط) خواهد شد درج می گردد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن