سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه یزد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۰۴۱۳۴
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور مربوط به راهبری روابط عمومی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۰۰۷۵۱۶۶۴۱ نزد بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : یزد صفائیه خیابان پزوهش پردیس اصلی دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.yazd.ac.ir وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن