مناقصه اجرای بخشی از شبکه انتقال فاضلاب شهری باقیمانده خط آب و فاضلاب استان البرز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان البرز

شماره آگهی ۷۵/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۰۱۹۰
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای بخشی از شبکه انتقال فاضلاب شهری باقیمانده خط C بطول تقریبی ۱/۷ کیلومتر با برآورد ۹,۳۳۳,۰۵۳,۵۳۵
شرایط : حداقل رتبه ۵ در رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۴۹۵۸۸۰۵۰۰۷ بانک ملی شعبه مرکزی کرج / سپرده شركت در مناقصه ۴۶۶.۶۵۲.۶۷۷ ریال به صورت واریز نقدی به حساب شرکت ضمانتنامه بانیک و یا اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادهای شرکت کرج ـ انتهای بلوار شهید چمران ـ ساختمان شماره یک
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز
۰۲۶۳۲۱۱۷۱۱۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : اخبار صنعت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن