مناقصه خدمات امور حمل ونقل اداری کارکنان خود در استانهای سازمان ملی استاندارد ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان ملی استاندارد ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۰۱۹۴
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات امور حمل ونقل اداری کارکنان خود در استانهای تهران و البرز به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ساعت ۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : کرج - شهر صنعتی - م استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : کرج - شهر صنعتی - م استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران واحد امور قراردادها
۰۲۶۳۲۸۶۱۰۵۸-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : وطن امروز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن