مناقصه ارزیابی کیفی خدمات عمومی و پشتیبانی مدیریت منطقه پارس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شماره آگهی ۴۰/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۰۱۹۶
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خدمات عمومی و پشتیبانی مدیریت منطقه پارس دو با برآورد ۴۵,۶۱۴,۸۴۰,۸۸۵
شرایط : دارابودن گواهینامه صلاحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۱۱۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بوشهر عسلویه سازمان منطقه ویژه اقتصادی
آدرس ارسال مدارک : بوشهر دبیرخانه کمیسیون
۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۰-۴ تلفن ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۵ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : آسیا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن