مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک شهرکهای صنعتی استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۰۵۱۲
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک های صنعتی بهبهان با برآورد ۳,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل پایه ۵ تاسیات و تجهیزات یا گواهینامه تعیین صلاحیت
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ريال (غیرقابل برگشت) / سپرده شركت در مناقصه ۱۹۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ تا ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ تا ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : اهواز بلوار پاسداران روروی زیتون کارمندی ـ شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان
آدرس ارسال مدارک : اهواز بلوار پاسداران روروی زیتون کارمندی ـ شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان
۰۶۱۳۴۴۴۳۰۳-۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن