مناقصه تهیه لوله و مصالح و اجرای خطوط اصلی و آب و فاضلاب استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان مرکزی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۳۴۷۴
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه لوله و مصالح و اجرای خطوط اصلی و فرعی فاضلاب به صورت پراکنده در سطح کلانشهر اراک (پیمان دوم)-کلانشهر اراک با برآورد ۲۹,۳۲۲,۰۷۷,۲۸۶
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۴۶۶.۱۰۳.۸۶۴ ريال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب ۲۱۷۵۱۶۵۳۰۱۰۰۲ حساب بانک ملی شعبه اراک به نام خزانه تمرکز وجوه سپرده یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید یا وثیقه ملکی معادل هشتادو پنچ رصد ارزش کارشناسی رسمی آن
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ الی ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ الی ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : اداره امور قراردادها - شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به نشانی - اراک - کوی رضوی - م شهید نجفی (مادر)
۰۸۶۳۲۷۸۳۱۰۰ داخلی ۲۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : تعادل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن