مناقصه عملیات احداث مخزن 1000 متر مکعبی شهر داودآباد آب و فاضلاب استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان مرکزی

شماره آگهی ۳۰/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۳۴۶۷
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی شهر داودآباد با برآورد ۳,۹۰۶,۸۵۹,۷۵۷
شرایط : رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۹۵.۳۴۲.۹۸۷ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب ۲۱۷۵۱۶۵۳۰۱۰۰۲ حساب بانک ملی شعبه اراک به نام خزانه تمرکز وجوه سپرده اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ الی ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اداره امور قراردادها شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به نشانی اراک ـ کوی رضوی ـ میدان شهید نجفی مادر
۰۸۶۳۲۷۸۳۱۰۰ داخلی ۲۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : جهان صنعت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن