مناقصه خرید و نصب تجهیزات پسیو شبکه جهت اجرای طرح امور مالیاتی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه امور مالیاتی استان فارس

شماره آگهی ۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۳۵۸۱
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و نصب تجهیزات پسیو شبکه جهت اجرای طرح جامع مالیاتی در ساختمان های ادارات امور مالیاتی واقع در سطح استان فارس
شرایط : گواهینامه رتبه بندی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی صادر شده از بانک های معتبر ویا چک تضمینی شده بانکی ویا ضمنا به چکهای معمولی و شخصی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ لغایت ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز خیابان طالقانی اداره کل امور مالیاتی استان فارس دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : شیراز خیابان طالقانی اداره کل امور مالیاتی استان فارس امور قراردادها
۰۷۱۳۲۲۰۸۰۲۳-۳۲۲۴۷۱۷۸ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن