مناقصه عملیات اجرایی نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و آب و فاضلاب روستایی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۵۱۰۳۷۰۰۰۱۳۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۳۵۹۰
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب در شرایط اضطراری جهت روستاهای تحت پوشش شهرستان خنج با برآورد ۲,۴۳۷,۲۴۷,۸۵۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ بانک ملی شعبه مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۱۲۱.۸۶۳.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۵۲۱۳۰۰۹۰۰۵ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : شیراز بولوار جمهوری جنب مجتمع فرهنگی کریمخان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن