سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

شماره آگهی ۰۴/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۳۵۴۹
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات راهبری ، سرویس ، تعمیر و نگهداری تهویه ، تاسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه با برآورد ۲,۴۹۸,۱۲۶,۸۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه اسناد مناقصه به حساب شماره ۲۱۷۷۲۸۲۲۱۴۰۰۳ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۲۴.۹۰۶.۳۴۰ ریال به صورت وجه نقد واریزی به حساب ۱۰۴۹۳۷۳۳۶۴ بانک تجارت یا ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اداره امور قراردادها واقع در خرمشهر لوار علی ابن ابیطالب
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۵۳۰۵۵۷ تلفن ۰۶۱۵۲۵۳۰۵۵۷ فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن