مناقصه نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م آب و فاضلاب شیراز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شیراز

شماره آگهی ۴۵۹۴۲/۴۱۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۳۵۹۲
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری ۲۰۰ م م ته خط به همراه اجرای clean out و منهول در محدوده منطقه سه آبفا شیراز با برآورد ۸,۲۱۵,۸۴۸,۳۲۳
شرایط : پایه ۵ آب یا بالاتر رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۶۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۶۹۹۰۲۲۰۰۴ بانک ملی مرکزی به نام شرکت آب و فاضلاب شیراز / سپرده شركت در مناقصه ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقد یبه حساب شرکت آب و فاضلاب شیراز ـ چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب و فاضلاب شیراز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز ـ پل حر خ ساحلی شرقی اداره مرکزی شرکت آبفا دبیرخانه شرکت
آدرس ارسال مدارک : شیراز ـ پل حر خ ساحلی شرقی اداره مرکزی شرکت آبفا دبیرخانه شرکت
۰۷۱۳۲۲۸۱۱۵۶-۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfa-shiraz.com وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن