مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی پشتیبانی بندر شهید بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

شماره آگهی ۱۸/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۳۵۸
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی با برآورد ۱۹۹,۸۵۴,۵۴۶,۳۱۱
شرایط : رتبه بندی حداقل پایه ۴ راه و ترابری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۵.۱۹۷.۰۹۰.۹۲۷ ریال به حساب شماره ۲۱۹۶۴۵۵۴۰۷۰۰۸ بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک ۴۳۵۱
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ده روز از آخرین روز فروش اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بندرعباس اداره کل راه و دریانوردی استان هرمزگان بندر شهید رجایی دبیرخانه مرکزی
- تلفن - فکس
- ایمیل http://sajar.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن