مناقصه خدمات تشریفات پذیرایی و تنظیفات ، خدمات عمومی تحت برق منطقه ای آذربایجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای آذربایجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۳۶۱۹
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات تشریفات پذیرایی و تنظیفات ، خدمات عمومی تحت پوشش خود
شرایط : داشتن تاییدیه صلاحیت و طبقه بندی مشاغل از طرف سازمان کار و امور اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۰۴۰۸۰۰۶ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تبریز بلوار استاد شهریار نبش پارک باغلار باغی شرکت برق منطقه ای آذربایجان طبقه ششم سالن جلسات
۰۴۱۳۵۲۶۸۴۵۹-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۴۵۳۳۲۵۱۵۸۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات آذربایجان شرقی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن