سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری آمل

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۳۶۹۹
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله رفت و روب معابر شهری و ناحیه (منطقه غرب) شهر آمل به مدت یکسال با برآورد ۸۱,۷۰۷,۶۹۹,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴.۰۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد به حساب سیبا ۰۲۲۰۶۶۸۹۸۲۰۰۰ بنام شهرداری آمل
تاریخ دریافت اسناد : از تایخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۴ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری آمل
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۴۴۲۲۹۰۰۷ تلفن ۰۱۱۴۴۲۵۹۴۹۷ فکس
- ایمیل http://www.amol.org.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن