مناقصه تکمیل و ادامه کانال انتقال آب دشتک علیا شهرستان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی

شماره آگهی ۴/۹۵-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۳۶۶۶
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل و ادامه کانال انتقال آب دشتک علیا شهرستان مانه و سملقان
شرایط : گواهی صلاحیت معتبر از استانداری در رشته آب حداقل پایه ۵ و نام شرکت در سامانه ساجار
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپرده و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خراسان شمالی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن