سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۹۹۳۲
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ۲۴-۹۵ : عملیات اجرایی شبکه ۳ و ۴ آبیاری اراضی پایاب سد مخزنی زمکان (چغابور - هوه رو و کبود جوب با برآورد ۷۶.۹۴۶.۹۶۸.۲۸۵ ریال و تضمین ۲.۷۳۸.۹۵۰.۰۰۰ ریال ---- ۲۵-۹۵ : عملیات اجرایی احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحد عمرانی d۳ دشت میان دربند با برآورد ۵۷.۴۲۸.۹۷۲.۶۰۸ ریال و تضمین ۲.۳۴۸.۵۸۰.۰۰۰ ریال ---- ۲۶-۹۵ : عملیات اجرایی فاز دوم شبکه اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار واحد d۹ دشت میاندربند کرمانشاه با برآورد ۷۸.۹۹۴.۴۸۹.۷۳۶ ریال و تضمین ۲.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب شماره ۲۱۷۴۲۰۳۷۵۱۰۰۱ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه میدان سپاه پاسداران بلوار جام جم سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
آدرس ارسال مدارک : کرمانشاه میدان سپاه پاسداران بلوار جام جم سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
۰۸۳۳۸۳۶۰۰۶۰-۳۸۳۵۸۰۸۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن