مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی جیگران جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۹۹۳۷
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی جیگران شرقی با برآورد ۵۱.۱۴۸.۵۱۳.۳۴۳ ریال و تضمین ۲.۲۲۲.۹۷۰.۳۰۰ ریال ---- لوله های پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری و زهکشی قراویز با برآورد ۳۴.۵۵۸.۷۷۴.۹۰۰ ریال و تضمین ۱.۷۲۷.۹۳۸.۴۵۰ ریال --- لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری و زهکشی سمت راست زمکان با برآورد ۷.۶۵۸.۱۸۸.۹۴۵ ریال و تضمین ۳۸۲.۹۰۹.۵۰۰ ریال
شرایط : گواهینامه B و A در سامانه های نوین آبیاری تحت فشار وزارت جهاد کشاورزی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی به حساب شماره ۲۱۷۴۲۰۷۵۱۰۰۱ بانک ملی شعبه مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۳۸۳۵۸۰۸۶-۰۸۳۳۸۳۶۰۰۶۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن