سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۹۹۶۰
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه دبستان ۶ کلاسه باکل گراب با برآورد ۶.۷۷۱.۸۹۲.۸۷۱ ریال --- دبستان ۱۲ کلاسه مسکن مهر شماره ۲ ایلام با برآورد ۴.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- مدرسه سه کلاسه شهدای کارزان با برآورد ۳.۴۴۰.۳۲۹.۹۰۷ ریال --- مدرسه ۶ کلاسه چشمه شیرین بدره با برآورد ۶.۹۰۵.۲۱۰.۱۲۹ ریال ---- مدرسه یک کلاسه میدر سفلی هلیلان با برآورد ۹۶۴.۲۰۳.۴۹۶ ریال --- مدرسه یک کلاسه چاله چاله زردلان هلیلان با برآورد ۹۶۴.۲۰۳.۴۹۶ ریال --- دبستان دو کلاسه دول گلاب بدره با برآورد ۱.۳۴۷.۹۸۰.۶۸۳ ریال ---- دبستگاه دو کلاسه شهید عبدی سرتنگ ایوان با برآورد ۱.۴۶۲.۱۳۴.۸۱۷ ریال ---- دبستان دو کلاسه سیرانه ملکشاهی با برآورد ۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- دبستان ۲ کلاسه ریکا صالح آباد با برآورد ۱.۳۹۹.۴۵۲.۰۰۰ ریال --- یک کلاسه روستای درگه با برآورد ۱.۲۲۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- یک کلاسه حمزه وری علی نظر با برآورد ۱.۳۵۹.۵۱۲.۰۰۰ ریال --- دبستان ۲ کلاسه لاشکن جوار با برآورد ۳.۰۵۴.۲۱۱.۲۶۹ ریال --- دبستان ۶ کلاسه سراب ایوان با برآورد ۹.۹۳۴.۷۲۶.۰۱۶ ریال --- مدرسه ۶ کلاسه چنگوله با برآورد ۹.۸۵۴.۸۱۰.۰۷۳ ریال --- مدرسه ۶ کلاسه مسکنم مهر مهران با برآورد ۱۰۶۷۵.۴۷۳.۸۹۰ ریال --- مدرسه دو کلاسه ضمانه دهلران با برآورد ۲.۷۸۶.۶۹۷.۱۳۶ ریال --- مدرسه ۲ و کلاسه ماز عبدلی دهلران با برآورد ۲.۸۴۹.۳۶۳.۵۶۱ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان ایلام
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن