سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ورزش و جوانان استان بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۹۹۶۵
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل سالن ورزشی شهرستان عسلویه استان بوشهر با برآورد ۳۷,۸۴۰,۸۴۵,۶۵۰
شرایط : رتبه ۵ ابنیه ساختمان - ۵ تاسیسات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۱۰۵۵۰۰۰ بانک ملی بنام درآمد / سپرده شركت در مناقصه ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا به حساب شماره ۲۱۷۰۵۵۱۰۵۲۰۰۰ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ و ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : بوشهر خ ولیعصر ـ جنب استادیوم شهید بهشتی ـ اداره کل ورزشی و جوانان استان بوشهر ـ امور قراردادها اتاق ۲۰۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۷۳۳۳۴۳۴۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : بازگشایی اسناد ارزیابی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ --- یک مرحله ای - نوبت دوم - تجدید
منابع : نشریات استان بوشهر
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن