سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۹۹۹۳
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی شهرستان کارون روستای سویسه آباد ۲ با برآورد ۳.۳۵۱.۰۴۵.۵۸۸ ریال و تضمین ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- شهرستان کارون روستای طرفایه با برآورد ۳.۹۱۵.۱۲۸.۴۶۶ ریال و تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- شهرستان کراوی روستای کوی امام حسین با برآورد ۷.۷۵۲.۱۸۰.۹۷۲ ریال و تضمین ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- شهرستان شوش روستای حیاتیه با برآورد ۳.۱۱۲.۵۷۲.۵۳۷ ریال و تضمین ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- شهرستان گتوند روستای ظلم آباد با برآورد ۵.۴۶۰.۱۲۵.۲۰۹ ریال و تضمین ۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- شهرستان لالی روستای سیکوند با برآورد ۳.۷۱۳.۳۶۰.۵۲۲ ریال و تضمین ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- شهرستان مسجد سلیمان روستای سه بردان با برآورد ۳.۴۵.۸۴۷.۶۶۱ ریال و تضمین ۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- رسوتای عنبل با بررآورد ۵.۳۳۸.۴۳۵.۱۱۴ ریال و تضمین ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- روستای رضا آباد با برآورد ۲.۶۱۶.۳۹۵.۹۰۲ ریال و تضمین ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- روستای بتوند با برآورد ۲.۲۴۶.۸۸۴.۶۵۰ یال و تضمین ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال شامل اجرای جوی ، جدول ، کانیو ، پیاده روسازی ، خاکبرداری ، خاکریزی، بیس ، قیر ، آسفالت ، اجرای کانال و سایر آیتم های مورد نیاز
شرایط : حداقل رتبه ۵ ابنیه و یا راه سازی از سازمان مدیریت یا استاندای ها
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت به حساب بانک تجارت شماره ۱۰۲۸۴۰۰۴۴۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ الی ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ساعت ۸ صبح لغایت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : اهواز کیانپارس خ ۱۳ شرقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن